• Vrstne hiše Studenci Maribor

  Maribor, Studenci

  Stanovanjska soseska Maribor Studenci obsega pozidavo 21 vrstih hiš, od česar se je v prvi fazi izvedno 7 vrstnih hiš. Projekt je umeščen na rob mesta Maribor, ima tako po eni strani mestni značaj goste pozidave, ki je bila predvidena v načrtovanem OPPN. Po drugi strani pa lokacija meji na zeleni pas in se odpira proti okoliškim vedutam Pekrske Gorce in Pohorja. Problematika tipologije vrstnih hiš je, da te ponavadi tvorijo uniformno tkivo enakih volumnov. Z arhitekturo smo želeli razbiti uniformno monotonost, z uvedbo različnih materialov na različnih objektih in z zamikanjem okenskih odprtin na frontalnih fasada. Različna materializacija da posameznim objektom karakter, ki zaznamuje dom posamezne družine.

  PROJEKT Vrstne hiše Studenci Maribor
  LOKACIJA Maribor, Studenci
  NAROČNIK Privatni
  AVTORJI Coinhab d.o.o.
  LETO 2016-2018
  FOTOGRAFIJE Tomaž Pažek