Operacijo delno financirata Republika Slovenija, ter Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada

Cilj projekta je razvoj spletne platforme, za soinvestitorstvo in sogradnjo, ki bo dostop do ugodnih stanovanjskih enot po meri uporabnika